Blekkspruten Buskerud vil inntil videre holde stengt for alle grupper, med unntak av fysikalsk varmtvanns behandling.

I Drammensregionen er det nå innført regionale restriksjoner.
§ 1 Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs.

Da våre baby - og barne -svømmekurs blir definert på en slik måte at vi faller innenfor de regionale restriksjonene paragraf 1 vil vi i tiden fremover måtte holde stengt.

Merk!

Smittesituasjonen er ikke på tilsvarende nivå i Fredrikstad, så der vil aktiviteten fortsette med de allerede innførte smitteverns tiltak.

Vi håper at dette ikke vil bli langvarig, og at smittesituasjonen vil komme under kontroll så raskt som mulig.
For alle eksisterende kunder vil kursene bli fryst, og alle vil fortsette der de slapp når vi starter opp igjen.

Skulle det skje endringer vil vi selvfølgelig holde dere oppdatert, følg oss gjerne på facebook for fortløpende informasjon.

Hold motet oppe! Sammen skal vi klare å få ned smitten.

 

 

 

 Vi får for tiden en del spørsmål rundt basseng og Koronasmitte.

Blekkspruten forholder seg til alle direktiver og instrukser gitt av Folkehelseinstituttet, smittevernrådet og holder oss kontinuerlig oppdatert.

Vi oppfordrer alle våre kunder til å følge FHI sine anbefalinger.
Hold avstand og pass på god håndhygiene.  Hvis du kan være utsatt for smitte og er i dårlig form ellers, er det viktig at du ikke kommer innom oss. Tenk på andre medmennesker og vern om din egen helse.

Det har blitt utarbeidet smittevernstiltak i henhold til smittevernveileder for bade- og svømmeanlegg. Disse finner du her: www.blekkspruten.com/smittevern

 

Du finner blant annet informasjon om svømmehaller på Folkehelseinstituttet sine sider. Har klippet ut følgende tekst derfra (link til dette ligger under tekst):

Hva med svømmehaller og treningssenter?

I basseng vil klorinnholdet gjøre at viruset ikke lenger kan smitte. Per i dag er det derfor ingen begrensninger på bruk av svømmebasseng, men følg de generelle rådene for å unngå smitte, som er skissert over: 

  • hold deg for nese og munn når du hoster eller nyser
  • vask hendene
  • hold avstand  

https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19#Kan-jeg-delta-p%C3%A5-arrangementer-der-mange-er-samlet?