Smittevern

På Blekkspruten følger vi alle retningslinjene fra FHI, slik at helse og sikkerhet for både gjester og ansatte blir ivaretatt på best mulig måte. Det har blitt utarbeidet smittevernstiltak i henhold til smittevernveileder for bade- og svømmeanlegg.

 

Tiltak:

Trygge lokaler
Hele Blekkspruten blir rengjort i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger. Det legges spesiell vekt på alle berøringsflater.

God merking
Over hele anlegget sørger vi for god skilting slik at du ikke trenger å være i tvil om hva som er riktig etikette.

Opplæring i smittevernkunnskap
Alle våre ansatte kurses i smitteverns rutinene våre.

Generelt

 • Kom frisk - hold deg hjemme dersom du er du syk eller har symptomer.
 • Hold alltid minst 1 meters avstand til andre badegjester. Personer i samme husstand eller kohorter (barnehager o.l.) kan være tettere.
 • God hygiene er nøkkelen for å hindre smittespredning: vask eller desinfiser hendene ofte og grundig.

Ved ankomst

 • Du skal desinfisere hendene dine ved ankomst, og hold minst 1 meters avstand til andre gjester når du står i kø, i resepsjonen, og i garderobeområdet.
 • Alle må registreres i resepsjonen. Ingen skal gå rett inn i garderoben.

Garderober/dusjer

 • Følg oppmerking og skilting.
 • Alle personlige eiendeler skal pakkes i bag under sittebenken når dere er i vannet, slik at vi får rengjort garderobeområdet på en best mulig måte.
 • Toaletter er åpne, og vil vaskes ofte og grundig.

Utsatte grupper

 • Vi anbefaler personer i risikogruppen å ikke oppsøke anlegget på dager og tider med mye besøk. Er du i en høyrisikogruppe, anbefaler vi å vente med besøket.

Grunnet smitteverns situasjonen vil det i en begrenset periode dessuten være nødvendig å innføre noen restriksjoner slik at drift kan foregå på en tryggest mulig måte. Disse restriksjonene vil evalueres fortløpende, og kan forandres på kort varsel.

Alle grupper:

 • Det vil ikke være mulig å ta igjen «tapte kurs-ganger» med å besøke andre kurs.

«Tapte kurs-ganger» tas igjen på egne grupper (hvis mulig).

 • Ikke utlån av utstyr.
 • Ingen besøkende, utenom kursdeltagere/badende kan oppholde seg i midtrom.
 • Blekkspruten vil der det er nødvendig endre gruppesammensetning, og antall i gruppene.
 • I perioder med tett program vil Blekkspruten om nødvendig flytte grupper til andre tider.

Babysvømming:

 • Kun en voksen med på babysvømming på dagtid.
 • Kun kvinner på dagtid.

Det vil bli satt av tid på søndager slik at de som går på babysvømming dagtid kan benytte seg av denne (med begge foreldre) som kompensasjon. Dette er uten tillegg i prisen. For å benytte seg av dette tilbudet er det påmelding i forkant.

Åpen svømming:

 • Åpen svøm vil bli begrenset i denne perioden, ved oppmøte vil det registreres dag/tid, navn, telefonnummer.

Badstue:

 • Badstue vil være stengt.

Blekkspruten stua (Fredrikstad):

 • Blekkspruten stua skal kun benyttes til amming/mating av babyer.